Intersped Cerna

Banšelova 2
SK-821 04 Bratislava 2

tel:+421 2 4363 7494

fax:+421 2 4363 7496

e-mail: intersped-cerna@stonline.sk
mobil: p. Nagyová: +421 903 621 145, +421 918 797 996
mobil: p. Červenka: +421 911 621 145, +421 905 423 565